Kay Arthur

 • 1 Petru

  Cursul de studiu biblic inducvit, 1 Petru are ca scop să răspundă la întrebarea – Cum să rămâi tare când eşti încercat.

  Suferinţele, necazurile şi persecuţiile îţi dovedesc credinţa şi aduc slavă lui Dumnezeu. Încercercările și clipele dificile fac parte din viața oricărui om, oricărui creștin, tocmai aceste situații sunt cele care te testează și te fac să te apropiii și mai mult de Dumnezeu care ține totul în control.

  Studiind cele 6 lecții din acest curs, vei înțelege ce le spune apostolul Petru credincioşilor care trec prin necazuri, astfel ca să fii pregătit să rămîi tare cînd ești încercat și cînd treci prin  vremuri grele.

 • 1 Tesaloniceni

  Cum trăiești o viață creștină exemplară, o viață demnă de urmat? Ce efect au modelele în viața unui nou-convertit? Care sunt caracteristicile, ale unei întoarceri reale la Dumnezeu? Această carte este o unealtă care a ajutat la creșterea spirituală a multor creștini.

  Ce extraordinar este să înțelegem că Dumnezeu ne-a dat Biblia care este descoperirea lui Însuși, a căilor și lucrărilor Sale, Cartea cărților, mereu actuală, o carte pentru toate generațiile omenirii. Cuvântul lui Dumnezeu trece peste secole, oceane, culturi, rase de oameni, națiuni și limbi și, totuși, comunică tuturor mesajul vieții.

 • 2 Samuel și 1 Cronici

  Viața lui David, un om după inima lui Dumnezeu. Promisiunile legământului lui Dumnezeu pentru toți credincioșii includ domnia acestora împreună cu Domnul Isus Hristos – Împăratul împăraților! Cum ne putem pregăti pentru un viitor atât de glorios? O cale este să studiem cărțile 2 Samuel și 1 Cronici, care urmăresc călătoria unui om spre Împărăția lui Dumnezeu. Urcușul dificil trece prin triumfuri și tragedii.

  Aici vedem un om după inima lui Dumnezeu învingându-i pe dușmani, cîntând laude lui Dumnezeu și apoi cedând păcatului. Îl vedem pe Dumnezeu judecând cu credincioșie, deși uneori cu severitate, această viață astfel încât poporul legământului Său să nu se abată de la calea ce duce la gloria veșnică. Învățăm lecția importantă că Dumnezeu așteaptă de la poporul Său o ascultare lipsită de compromis.

  Acest studiu al experiențelor înălțătoare și descurajatoare te va ajuta nu numai să interpretezi situațiile complicate și schimbătoare prin care treci în viață, ci lucru și mai important, să-ți întărești credința în Dumnezeul neschimbător, care Își ține legământul.

 • 2 Tesaloniceni

  Ai întrebări despre suferință? Sau despre evenimentele care vor însoți Ziua Domnului? Vrei să știi cum să trăiești în așteptarea venirii Domnului Isus Hristos? Ce înseamnă să trăiești în orânduială?

  Acest studiu te ajută să mergi înainte în procesul cunoașterii lui Dumnezeu astfel încât atunci când Se va arăta Domnul, să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine. Înțelegerea mesajului lui Pavel din această carte scurtă este o necesitate pentru zilele în care trăim.

 • 2 Timotei

  Cartea 2 Timotei este un studiu despre ucenicizare. Apostolul Pavel a încredințat Evanghelia lui Timotei și altora și îi învață cum să  protejeze și să răspîndească mai departe Cuvîntul Adevărului fiind un ispravnic credincios chiar și în mijlocul persecuției. Prin acest curs de studiu biblic inductiv,  vei putea să înțelegi mai mult și mai deplin Cuvântul lui Dumnezeu, vei primi vindecare pentru sufletul tău și vei avea direcție pentru viața ta de credincios. Alegînd acest studiu, vei obține cunoștințe și tactici de ucenicizare dar și cum să faci ca Cuvîntul  Adevărului să fie răspîndit cu multă putere. 

 • Apocalipsa partea I

  Dumnezeu are un mesaj de mustrare sau de laudă, bisericii sau fiecărui creștin în parte. Ce fel de mesaj crezi că are Dumnezeu pntru tine? Ce crezi că vei primi în ceruri răsplată, sau pedeapsă? Acest curs de studiu biblică în baza cărții Apocalipsa, primele 3 capitole, te va ajuta să te identifici cu una din bisericile din Asia și să vezi starea ta de creștin, ce credință ai.

  Studiind ce are de zis Dumnezeu fiecărei biserici vei rămîne cercetat și îți va aduce claritate și înțelegerea mesajului lui Isus Hristos pentru biserică. 

   

 • Apocalipsa partea II

  Descoperă exact ce spune Dumnezeu că se va întâmpla în zilele de pe urmă. Învață ce spune El despre scaunul Său de domnie, ce semnifică cele șapte peceți, cine sunt cei patru călăreți și ce spune Dumnezeu despre cerul nou și pământul nou.

  Acest  curs arată foarte bine și clar semnele de care trebuie un creștin să se conducă pentru a înțelege vremurile de pe urmă, și ce se va întîmpla cu creștinii și cu toată lumea. Studiind capitolele 4- 22 vei descoperi tălmăcirea și interpretarea fiecărui semn pentru a nu te lăsa amăgit și clătinat de învățături false. În urma studiului vei avea credință și nădejde în viitor.

 • Apocalipsa partea III

  Apocalipsa partea 3 abordează subiectul – „Care va fi semnul venirii Domnului Isus şi al sfârşitului veacului acestuia?“ (Apocalipsa 5–22 şi Evangheliile). Explorează relaţia dintre Evanghelii şi cartea Apocalipsei.

  Studiază prorociile şi învăţăturile Evangheliilor şi cum se vor împlini acestea în zilele de pe urmă. Studiind Apocalipsa partea III care este foramată din 11 lecții plinde de adevăr, vei ști care sunt semnele venirii Domnului Isus Hristos și semnele sfîrșitului veacului.

 • Apocalipsa partea IV

  Apocalipsa partea 4 -a se ocupă de interpretarea Apocalipsei în lumina prorociilor biblice din capitolele 5–22 şi prorocii. Textele privitoare la prorociile biblice, în special cele din VechiulTestament, sunt incluse în acest studiu final al Apocalipsei, pentru a completa studiul tău privitor la escatologie.

  Vei descoperi pe parcursul celor 14 lecții adevăruri esențiale, pe care fiecare creștin trebuie să le cunoască dacă îi pasă de veșnicia lui.

 • Avraam exploratorul curajos!

  Acest curs de studiu  biblic va deveni captivant  deoarece este interesant, are la bază activități  ingenioase şi distractive pentru copii şi adolescenţi. Întrebările interactive şi activităţile distractive întăresc adevărurile pe care le învaţă copiii. Naraţiunile şi ilustraţiile vii captează imaginaţia tuturor celor care studiază, indiferent de vârstă.

  "Avraam exploratorul Curajos" (Geneza 11-25), copii vor învăța de la Avraam unul din eroii credinței,  cum pot să aibă și ei  o viață de credință vie și adevărată, încrezîndu-se în promisiunile lui Dumnezeu. Prin acest curs vor învăța de la "părintele credinței " multe lecții de viață. Copii învață prin acest curs cum să acționeze în situații specifice ale vieții având încredere în Dumnezeu și promisiunile Lui. În felul acesta, ei vor alege să asculte de Dumnezeu pentru a avea binecuvântarea.

 • Căsătorie fără regrete

  Cursul “Căsătorii fără regrete” este un curs prin care vei primi răspunsuri la întrebările ce te frământă, vei înţelege cine a creat familia, care este rolul bărbatului, rolul femeii, ce înseamnă dragostea, există sau nu există divorţ şi ce atitudine are Dumnezeu faţă de divorţ şi multe alte adevăruri pentru a forma o căsătorie fără regrete. Acest curs este format  din 16 lecții care te vor ajuta să ai o căsătorie fără regrete:

  1. Lecția 1: Bărbatul și Femeia
  2. Lecția 2: Rolul Femeii
  3. Lecția 3: Despre Supunere
  4. Lecția 4: Rolul Bărbatului
  5. Lecția 5: Bărbatul Model și Femeia Fodel
  6. Lecția 6: Cum să comunici
  7. Leciția 7: Despre Dragoste - I
  8. Lecția 8: Despre Dragoste - II
  9. Lecția 9: Unirea Fizică
  10. Lețcia 10: Căsătoria este pentru totdeauna
  11. Lecția 11: Divorț și răcăsătorie - I
  12. Lecția 12: Divorț și recăsătorie - II
  13. Lecția 13: Despre Dărnicie
  14. Lecția 14: Finanțele și Căsătoria
  15. Lecția 15: Căminul și copiii
  16. Lecția 16: Creșterea Copiilo

   

 • Coloseni - Dobândește adevărata cunoaștere a lui Hristos!

  Dobândeşte adevărata cunoaştere a lui Hristos „ca să nu te înşele nimeni“! Nu permite nimănui să te înşele cu filozofia sau cu obiceiuri care contrazic Cuvântul lui Dumnezeu. Învaţă că ai „totul deplin în El“, în Hristos, şi lasă-L pe El să-ţi împlinească toate nevoile. Adevărurile din acest curs de studiu biblic care este alcătuit din 12 lecții, te vor scăpa de foamete spirituală și te vor păzi de erezii, cu condiția să te dedici studiului din toată inima.

  Avem mare nevoie ca să fim echipați pentru zilele care urmează și ne stau înainte...

  "ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vînt de învățătură, prin viclenia oameilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, ci... să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos". Efesni 4:14-15

 • Credința adevărată iubește pe Dumnezeu și pe aproapele

  Cei care doresc cu adevărat să fie plăcuți lui Dumnezeu pot ajunge ușor confuzi. Un învățător al Bibliei  prezintă o listă lungă și amănunțită cu toate poruncile pe care trebuie să le împlinești. Altul spune că tot ce contează este harul. Cine are dreptate?

  Cu secole în urmă, ca răspuns la această întrebare, Domnul Isus Hristos a redus toate rânduielile și poruncile din Lege la două mari porunci: să-L iubești pe Dumnezeu și să-l iubești pe aproapele tău.  Studiul credința adevărată iubește pe Dumnezeu și pe aproapele, abordează aceste două subiecte care definesc esența credinței creștine. În timp ce te odihnești în cunoașterea sigură a chemării lui Dumnezeu pentru tine, vei fi provocat să împlinește aceste porunci  și să descoperi  că ascultarea de poruncile Domnului Isus  va transforma atât viața ta, cît și viața oamenilor din jurul tău.

 • Cum poți ști dacă Dumnezeu este Tatăl tău?

  În aceasta lume există două împărății: Împărăția lui Dumnezeu și împărăția diavolului. Există doi tați și noi aparținem sau unuia sau altuia. Mulți oameni spun: „Eu sunt creștin!“, dar cum pot ști ei că Dumnezeu este într-adevăr Tatăl lor și că ei sunt cetățeni ai cerului?

  Prima epistolă a lui Ioan a fost scrisă cu acest scop – ca tu să poți ști că ai într-adevăr viața veșnică. Acesta este un studiu plin de putere și lumină, care te va scoate din întuneric și te va ajuta să înțelegi acest adevăr biblic.

  Adevărul acesta îți va aduce încredere, pace și bucurie, când vei înțelege modul de viață al adevăratului creștin. De asemenea, după ce vei face acest studiu, vei putea să-i ajuți și pe alții să descopere ce înseamnă să umble în lumină și nu în întuneric.

 • Cum să ai o relație reală cu Dumnezeu?

  Te-ai întrebat vreodată  dacă este posibil să ai o relație reală și semnificativă cu Dumnezeu - o relație care dă rezultate în circumstanțele vieții de fiecare zi? 
  Acest studiu inductiv îți va insufla o nouă încredere în vița ta, ajutându-te să știi că într-adevăr totul este în regulă între tine și Dumnezeu. Studiul de față îți va prezenta perspectiva lui Dumnezeu asupra acelor lucruri și asupra acelor gânduri care par să te țină departe de El.

  De asemenea, te va ajuta nu numai să experimentezi dragostea Sa, ci și să înțelegi modul în care Dumnezeu a construit un pod între cer și pământ, între tine și El, astfel încât tu să-I poți aparține întreaga veșnicie - fiind iubit cu o iubire veșnică.

 • Cum să devii prieten cu Dumnezeul Cel Credincios!

  Un om obișnuit, o promisiune extraordinară și un Dumnezeu uimitor. Ești un om oarecare, un om obișnuit? Te simți oarecum neînsemnat? Nu este nici o problemă! De fapt e chiar bine. De ce? Pentru că Dumnezeu are obiceiul de-a alege oameni obișnuiți pentru care și prin care să facă lucruri extraordinare. Tot ce ți se cere este să asculți ceea ce spune Dumnezeu și apoi să mergi înainte din locul în care ești, pas cu pas.

  În viața lui Avraam vedem alegerea sa de către Dumnezeu și continuarea desfășurării planului Său de răscumpărare. Învățăm mai multe adevăruri despre caracterul lui Dumnezeu și despre relația Sa cu noi prin exemplul lui Avraam. În timpul studiului vei învăța cum omul devine neprihănit, cum Dumnezeu Își ține promisiunile și Îi protejează pe cei ce sunt ai Lui. Lasă-te mângâiat de Partenerul tău de legământ și odihnește-te în credincioșia Lui.

 • Cum să faci alegeri pe care să nu le regreți?

  În fiecare zi ne confruntăm cu nenumărate decizii, iar unele dintre acestea au potențialul de-a schimba pentru totdeauna cursul vieților noastre. Anumite uși deschise în fața noastră sunt marcate de capcane ascunse sau duc în direcțtii periculoase. Și, în unele situații, alegerile greșite pot aduce cu ele chiar moartea. 

  Ce faci când ești ispitit? Cum decizi ce alegeri să faci? Acest studiu  răspunde la astfel de întrebări explorând rolul Scripturii și al Duhului Sfânt în procesul luării deciziilor, precum și examinând alegerile făcute de oameni ca David, Iosia, Eva și Isus. Pe măsură ce vei învăța aceste adevăruri, vei fi echipat să faci alegeri care vor aduce cinste lui Dumnezeu și pace inimii tale. Această serie de studii biblice abordează teme importante în lecții scurte, ușor de făcut, pe care le poți folosi personal sau ca membru al unui grup de studiu. Fiecare carte din această serie conține șase studii de 40 min fiecare, concepute să te conducă în Cuvântul lui Dumnezeu prin studiul biblic inductiv. Nu există teme de casă așa că toți membrii grupului pot parcurge lecția împreună în același timp. Alătură-te celor ce fac aceste studii care îți vor revoluționa gândirea - și viața!

 • Cum să studiem Biblia

  Studiu Inductiv al Bibliei este cea mai bună cale de a descoperi adevărul scriptual. Ce este studiul inductiv? Ese o abordare revoluționară a interacțiunii cu Cuvîntul lui Dumnezeu lăsându-l să vorbească el însuși într-un mod atât de personal și atât de memorabil încât tot ceea ce înveți îți va aparține întreaga viață.

  Cum să studiem Biblia este un ghid dinamic pentru dezvoltarea depriderilor de studiere cum sunt observarea, interpretarea, aplicarea, acești trei pași importanți te vor ajuta să înțelegi cum să studiezi, să înțelegi și să aplici ceea ce ai studiat. Acest manul este menit ca să te ajute să cunoști și să înțelegi Biblia, să o studiezi astfel încât să poți vedea clar ce spune ea despre Dumnezeu, ce spune despre tine și ce spune despre felul cum poți deveni un membru al  familiei veșnice a lui Dumnezeu.

   
   

   

   
 • Cum să-ți păstrezi echilibrul când visele tale sunt spulberate?

      Ai fost vreodată acuzat pe nedrept? Ai fost trădat chiar de frații tăi și vîndut fără nici o milă? Sau poate ai suferit neviovat din cauza unei situații asupra căreia nu ai avut niciun control. Viața lui Iosif este un studiu al modalităților de abordare a unor situații extreme. Cum ai fi dacă ai ajunge stăpânul lumii? Cum te-ai comporta dacă ai fi într-adevăr sclav? Iosif a urcat pe înălțimi  și a coborât în văi adânci, dar Dumnezeu l-a învățat  cum să acționeze în toate împrejurările. În timp ce vei studia acest curs vei descoperi viața lui Iosif și felul minunat în care a lucrat Dumnezeu. Vei învăța din cele 4 lecții incluse în curs, cum să îți păstrezi echilibrul cînd visele tale sunt spulberate.

 • Cum să-ți zidești o familie trainică?

  În zilele noastre problemele din familie cresc tot mai mult. Divorțul a ajuns o normalitate, iar certurile și viețile distruse atât a partenerilor cât și a copiilor rămași cu un părinte dovedesc faptul că oamenii nu cunosc adevărata dragoste, chiar dacă se căsătoresc convinși de faptul că se iubesc reciproc. Dumnezeu a conceput familia pentru un scop glorios și El a creat bărbatul și femeia astfel încât ei împreună, ca un singur trup să poată reflecta dragostea Sa pentru lume.

  Căsnicia, când este trăită așa cum a conceput-o Dumnezeu, ne împlinește, ne aduce bucurie și dă vieții noastre o nouă semnificație. Vei descoperi înțelepciunea biblică pentru căutarea armoniei în domenii dificile ale vieții de familie, cum sunt: banii, comunicarea și respectul reciproc privind rolurile încredințate de Dumnezeu fiecăruia.

  Mai mult decât atât, vei învăța principiile de care ai nevoie pentru a-ți dezvolta o dragoste trainică. În acest studiu vei învăța ce înseamnă, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, Cel care a creat Familie, cum să fii un soț evlavios sau o soție evlavioasă.