Mia Oglice

CUNOAȘTE PE DOMNUL MAI PROFUND. TRĂIEȘTE DIFERIT.
“CUVÂNTUL TĂU ESTE O CANDELĂ PENTRU PICIOARELE MELE, ȘI O LUMINĂ PE CĂRAREA MEA.”

PSALMUL 119:105

Gigel Olariu

“ESTE O ONOARE SĂ COORDONEZ PRECEPT ROMÂNIA ȘI SĂ AJUT ASTFEL PE MULȚI SĂ CAPETE BUCURIA CUNOAȘTERII DOMNULUI PRIN CUVÂNTUL SĂU!

Mia Oglice

Dumnezeu ne-a ajutat să răspândim Cuvântul Lui prin metoda Precept în mai multe de 190 de țări și ne rugăm ca El să lucreze în continuare pentru lărgirea Împărăției Lui, atât în România, cât și până la marginile pământului

Metoda de studiu Precept

Cuvântul lui Dumnezeu se studiază cel mai bine după metoda, care este descrisă de Domnul în Scripturi. Mai jos sunt descriși cei 3 pași în studierea Bibliei, care aduc cel mai bun rezultat și o înțelegere corectă a Cuvântului.

“cine își va adînci privirile în legea desăvîrșită, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui.” (Iacov 1:25)

Lucrările Precept România

Tabere pentru copii

Copiii au nevoie mare să fie învățați din Cuvântul lui Dumnezeu și așa caracterele lor să fie zidite corect. La taberele, pe care le organizăm la centrul de la lacul Surduc copiii au posibilitatea să petreacă timpul interesant și ziditor, studiind biblia după materialele Precept pentru copii.

Institutul Precept

Liderii de studiu biblic după metoda Precept sunt pregătiți la sesiunile institutului nostru să predea în grupe, seminare, tabere, organizații creștine, penitenciare și școli publice.

Lucrarea în Penitenciare

Dumnezeu schimbă și viețile celor din penitenciare prin studierea Bibliei după metoda Precept.

English For a New Life

unoașterea limbii Engleză a devenit o cerință a vremurilor în care trăim, iar profesorii noștri vă pot oferi cursuri împletite cu studii biblice după metoda Precept.

Școala Timotei

Dorim ca adolescenții să descopere răspunsuri pentru viață, care să ducă la transformarea și formarea caracterului lor, prin studierea aprofundată a Bibliei cu ajutorul materialelor Precept. 

Lucrarea cu fetele

Un rol foarte important în formarea unei fete după voia lui Dumnezeu îl joacă Sfânta Scriptură. Scopul lucrării cu fetele este să învețe să studieze Cuvântul prin metoda Precept și așa să le fie modelate caracterele și trăirea.

Lucrarea cu femeile

Femeile din biserici sunt acele, care aduc dragoste și grijă pentru familiile lor, dar și pentru bisericile din care fac parte. Scopul acestei lucrări este echiparea femeilor în ce privește predarea Cuvântului după metoda Precept în grupele lor de părtășie pentru femei.

Tabere pentru copii

Copiii au nevoie mare să fie învățați din Cuvântul lui Dumnezeu și așa caracterele lor să fie zidite corect. La taberele, pe care le organizăm la centrul de la lacul Surduc copiii au posibilitatea să petreacă timpul interesant și ziditor, studiind biblia după materialele Precept pentru copii.

Blog

Articolele noastre

Afla noutati
Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0
X